365bet在线官网

幼儿学前卫生学学习指导第二章四节:消化系统

[?? 未知 ??] 作者:
2017-12-29 17:02:04 |
 第四节 消化系统
 
 一、概述:包括消化道和消化腺
 
 (一)口腔
 
 1.牙齿
 
 2.舌
 
 3.唾液腺
 
 (二)食管
 
 (三)胃
 
 (四)小肠
 
 (五)大肠
 
 (六)肝脏
 
 (七)胰腺
 
 二、学前儿童消化系统的特点
 
 (一)口腔
 
 1.牙齿:乳牙牙釉质薄,牙本质脆软,牙髓腔较大,容易患龋齿
 
 2.舌
 
 3.唾液腺
 
 (二)食道
 
 (三)胃
 
 (四)肠:1、吸收能力较强。2、消化能力较差。3、肠的位置固定较差。
 
 (五)肝:相对较大,肝功能不完善,解毒能力较差
 
 (六)胰腺
 
 三、学前儿童消化系统的保育要点
 
 (一)注意口腔卫生
 
 (二)养成良好的饮食习惯
 
 (三)注意饮食卫生,防止病从口入
 
 (四)保持愉快情绪并安静进餐
 
 (五)饭前后不做剧烈活动
 
 (六)养成良好的排便习惯

责任编辑:倩倩

浏览次数: 次

相关阅读: